Volyňští Češi
Husáková Anna, Beranová

Datum narození * 9. 9. 1904
Rodinní příslušníci
Vážený občan Jezírko, Dubno