Volyňští Češi
Ziglová Olga, Dandová

Datum narození * 1. 5. 1905
Rodinní příslušníci
Manžel: Danda Vladimír
Vážený občan Jezírko, Dubno