Volyňští Češi
Kloboučníková Rozálie, Matěj, Krouská

Datum narození * 1867
Rodinní příslušníci
Vážený občan Jezírko, Dubno