Volyňští Češi
Altmanová Anna, Huňátová

Rodinní příslušníci