Volyňští Češi
? Antonie, Kudláčková

Datum narození * 1894
Rodinní příslušníci
Vážený občan Koryta, Dubno