Volyňští Češi
? Antonie, Viktor, Barcalová

Datum narození * 1883
Rodinní příslušníci
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč