Volyňští Češi
? Antonie, František, Fišerová

Datum narození * 1909
Rodinní příslušníci
Vážený občan Krošna Č., Žitomír