Volyňští Češi
Vorlíčková Pavlína, Baláková

Datum narození * 14. 12. 1879
Místo narození Ulbárov, Dubno
Rodinní příslušníci
Manžel: Balák Matěj
Vážený občan Újezdce, Dubno