Volyňští Češi
? Antonie, Kadlecová

Datum narození * 1912
Rodinní příslušníci
Manžel: Kadlec Bohumil
Vážený občan Dembrovka, Dubno