Volyňští Češi
? Antonie, Kalcovská

Datum narození * 15. 4. 1900
Rodinní příslušníci
Vážený občan Mirohošť, Dubno