Volyňští Češi
? Marie, Antonín, Husáková

Datum narození * 12. 5. 1909
Rodinní příslušníci
Vážený občan Kněhyninky, Luck