Volyňští Češi
Havlasová Anna, Košátková

Datum narození * 11. 10. 1918
Rodinní příslušníci
Vážený občan Olšanka (Žitomír), Žitomír