Volyňští Češi
? Anna, Čmelíková

Datum narození * 5. 9. 1899
Rodinní příslušníci
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč