Volyňští Češi
? Anna, Josef, Čmelíková

Datum narození * 18. 7. 1918
Rodinní příslušníci
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč