Volyňští Češi
? Marie, František, Lajtkepová

Datum narození * 1904
Rodinní příslušníci
Manžel: Lajtkep Jan, Jan
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč