Volyňští Češi
? Julie, Vital, Kočí

Datum narození * 17. 4. 1908
Rodinní příslušníci
Vážený občan Krošna Č., Žitomír