Volyňští Češi
Šulcová Marie, Josef, Šebestová

Datum narození * 4. 3. 1912
Rodinní příslušníci
Vážený občan Kupičov, Vladimír Volyňský