Volyňští Češi
? Růžena, Cejnarová

Datum narození * 30. 12. 1895
Rodinní příslušníci
Manžel: Cejnar Josef
Vážený občan Redkoduby, Dubno