Volyňští Češi
Tomášek Rostislav

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 17. 7. 1926
Místo narození Česká Kolonie, Novohrad Volyňský
Národnost česká
Odveden
29. 06. 1944,(příl. z 04. 07. k PR 141 z 02. 07. 1944), Kaměněc Podolskij (e)