Volyňští Češi
Pujman Ludvík

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 5. 6. 1944
Místo narození Čubovka, Oděsa
Národnost česká
Odveden Kaměněc Podolskij