Volyňští Češi
Kuchynková Ludmila, Jan, Pujmanová (Pojmanová)

Datum narození * 11. 9. 1893
Rodinní příslušníci
Vážený občan Mirotín, Ostroh
Úmrtí † 14. 8. 1975, hřbitov Lovosice