Volyňští Češi
? Anna, Antonín, Brázdová

Datum narození * 1907
Rodinní příslušníci
Vážený občan Kupičov, Vladimír Volyňský