Volyňští Češi
? Anna, Prošková

Na Volyni žila v obci Lipiny č.117.

Po reemigraci v r.1947 se se synem usídlili, dle reemigračních seznamů, v obci Třískolupy č.26, okr.Žatec

(Třískolupy však na okrese Žatec, dnes Louny vůbec nejsou !!).

(Buď se tedy jednalo o Měcholupy, nebo Třeskonice , a nebo to nebylo na Žatecku, ale na Z od Plzně v okolí Přimdy)

Datum narození * 10. 7. 1919
Rodinní příslušníci
Vážený občan Lipiny, Luck