Volyňští Češi
? Anna, Urbanová

Na Volyni žila v obci Sofievka.

Po reemigraci v r.1947 se s dcerou (nebo snachou) Emílií Proškovou (https://www.volynaci.cz/volynsti-cesi/24135/)

usídlili, dle reemigračních seznamů, v obci Hokov č.44

(dnes část obce Hořovičky), okr.Podbořany (dnes okres Rakovník)

Datum narození * 2. 2. 1870
Vážený občan Sofievka I (Dubno), Dubno