Volyňští Češi
? Anna, Menclová

Po reemigraci bydlela v obci Škrle č.p.2, okres Chomutov (asi 9km JV od Chomutova)

Rodinní příslušníci
Vážený občan Semiduby, Dubno