Volyňští Češi
Valentová Anna, Dvořáková

Datum narození * 25. 5. 1864
Rodinní příslušníci
Vážený občan Hlinsk, Rovno