Volyňští Češi
? Anna, Cejtchamrová

Rodinní příslušníci