Volyňští Češi
? Marie, Václav, Novotná

Datum narození * 4. 3. 1912
Rodinní příslušníci
Vážený občan Holovenka, Žitomír