Volyňští Češi
? Anna, Kendíková

Na Volyni žila v Nivě Hubínské.

V roce 1947 reemigrovala i s rodinou do Hromnic, dvůr Býkov, okres Plzeň.

Datum narození * 20. 8. 1911
Rodinní příslušníci
Vážený občan Niva Hubínská, Luck