Volyňští Češi
? Růžena, František, Pelantová

Datum narození * 1882
Rodinní příslušníci
Vážený občan Lipiny, Luck