Volyňští Češi
? Marie, Stanislav, Pelčiková

Datum narození * 1899
Rodinní příslušníci
Vážený občan Černichov, Žitomír