Volyňští Češi
? Anna, Alexandr, Pelčiková

Datum narození * 1912
Rodinní příslušníci
Vážený občan Černichov, Žitomír