Volyňští Češi
? Ludmila, Konstantin, Slavíčková

Datum narození * 1920
Rodinní příslušníci
Vážený občan Černichov, Žitomír