Volyňští Češi
Masopust Václav (Vasil), Adolf (Alexandr)

V Rovně nedostudoval pro nedostatek fin. prostředků čtyřletou obchodní školu a proto se roku 1936 se začal učit cukrářskému řemeslu u Jaroslava Vyletěla v Rovně. Jkao cukrář se živil až do roku 1944, kdy narukoval do Svobodovy armády. Po příchodu do Československa se stal národním správcem cukrárny a výrobny v Litoměřicích. 

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 15. 1. 1915
Místo narození Kněhynin, Dubno
Rodinní příslušníci
Vážený občan Zdolbunov, Rovno
Národnost česká
Odveden 30. 03. 1944, Jefremov