Volyňští Češi
? Marie, Luzumová

Datum narození * 1886
Rodinní příslušníci
Manžel: Luzum Josef
Vážený občan Ulbárov, Dubno