Volyňští Češi
? Anna, Filipčuková

Po reemigraci se i s rodinou usídlila v Žatci.

Datum narození * 25. 5. 1882
Rodinní příslušníci
Vážený občan Rohozno, Dubno