Volyňští Češi
? Marie, Bílková

Na Volyni žila v obci Český Straklov,

po reemigraci v roce 1947 se i s manželem a synem usídlili v Žalhosticích, okr. Litoměřice.

Datum narození * 1. 10. 1908
Rodinní příslušníci
Vážený občan Straklov Č., Dubno