Volyňští Češi
? Alžběta, Vartecká

Dle reemigračního soupisu žil na Volyni v obci Korosteň č.p.5.

Roku 1947 reemigroval se svým mužem do Dolního Ústěku č.p.239

(v reemigračním soupisu je napsáno rozená Antonovná ??

Ale to spíš vypadá na jméno po otci .... Alžběta Antonovna Vartecká...)

Rodinní příslušníci
Vážený občan Korosteň, Ovruč