Volyňští Češi
? Marie, Josef, Zikmundová

Datum narození * 1889
Rodinní příslušníci
Vážený občan Krošna Č., Žitomír