Volyňští Češi
? Marie, Václav, Šimsová

Rodinní příslušníci