Volyňští Češi
? Anna, Fedor, Chmelíková

Datum narození * 1907
Rodinní příslušníci
Vážený občan Straklov Č., Dubno