Volyňští Češi
? Libuše, Musilová

Datum narození * 1906
Rodinní příslušníci
Vážený občan Bělokrynica, Rovno