Volyňští Češi
? Rozálie, Musilová

Datum narození * 1888
Vážený občan Bělokrynica, Rovno