Volyňští Češi
? Naděžda, Musilová

Datum narození * 1914
Rodinní příslušníci
Vážený občan Bělokrynica, Rovno