Volyňští Češi
? Marie, Hejdová

Datum narození * 1894
Rodinní příslušníci
Manžel: Hejda Václav
Vážený občan Bělokrynica, Rovno