Volyňští Češi
? Valentina, Musilová

Datum narození * 1915
Rodinní příslušníci
Vážený občan Bělokrynica, Rovno