Volyňští Češi
? Marie, Josef, Šlégrová

Datum narození * 1908
Rodinní příslušníci
Vážený občan Újezdce, Dubno