Volyňští Češi
? Antonie, František, Hajná

Datum narození * 1894
Rodinní příslušníci
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč