Volyňští Češi
? Marie, Vincenc, Vařínková

Datum narození * 1843
Rodinní příslušníci
Vážený občan Rudňa Bazarská, Ovruč