Volyňští Češi
? Helena, František, Zálešáková

Datum narození * 1885
Rodinní příslušníci
Vážený občan Marjatin, Ovruč